Małżeństwo

 W przygotowaniu do ślubu Narzeczeni zobowiązani są uwzględnić następujące sprawy:

1. Należy uczestniczyć w cyklu katechez przedmałżeńskich w parafii, dekanacie lub domu rekolekcyjnym diecezji.

2. Przynajmniej 6 miesięcy przed ślubem narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia dokładnej daty ślubu.

3. Gdy narzeczeni chcą zawrzeć tzw. małżeństwo konkordatowe, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed uroczystością ślubną powinni odebrać z Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa (zaświadczenie to jest ważne, co do dnia dokładnie 6 miesięcy, a zatem pobierając je należy uwzględnić pewien „zapas” dni).

4. Na 3 miesiące przed datą ślubu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej, by został sporządzony protokół przedślubny (wówczas należy przedłożyć: dowody osobiste, metryki chrztu, zaświadczenia o bierzmowaniu i zaświadczenia o katechezie przedmałżeńskiej).

5. Po spisaniu protokołu przez 2 tygodnie w parafiach narzeczonych głoszone będą zapowiedzi.

6. Narzeczeni powinni w tym czasie przystąpić po raz pierwszy do spowiedzi przedślubnej.

7. Należy wspólnie zgłosić się na katechezy przedślubne najlepiej 5-4 miesiące, a przynajmniej 3 miesiące przed ślubem odbyć 3 nauki (które nie są tożsame z katechezmi przedmałżeńskimi) plus rozmowę indywidualną w Poradni Rodzinnej w parafii, dekanacie lub domu rekolekcyjnym diecezji.

8. Ślub odbywa się z zasady w parafii, gdzie został spisany protokół przedślubny (parafia narzeczonej lub narzeczonego). W uzasadnionych wypadkach można zawrzeć małżeństwo w innych kościele parafialnym, po uzyskaniu od swego proboszcza zgody, zwanej licencją. Licencję wystawia się po sporządzeniu protokołu przedślubnego i ukończeniu katechez przedślubnych i wizytach w poradni rodzinnej oraz po wygłoszeniu zapowiedzi.

9. Akt zawarcia małżeństwa spisuje się w kancelarii parafii, w której odbędzie się ślub. W tym celu narzeczeni, w uzgodnionym terminie, zgłaszają się w kancelarii i przedstawiają: zaświadczenie z USC do ślubu “konkordatowego” (3 egzemplarze) lub świadectwo zawartego już związku cywilnego oraz – gdy zawierają małżeństwo poza własną parafią – licencję z parafii, gdzie był sporządzony protokół przedślubny, a także, jeśli wcześniej tego nie uczynili, świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej. Świadkowie przedstawiają także dowody osobiste.

10. Dzień przed ślubem po raz drugi narzeczeni powinni przystąpić do sakramentu spowiedzi.

11. W dniu ślubu narzeczeni powinni przyjechać do kościoła kilkanaście minut przed uroczystością i ze świadkami udać się do zakrystii, dostarczając obrączki i zaświadczenie o spowiedziach przedślubnych. Świadkowie zgłaszają się do zakrystii z dowodami osobistymi i wraz z narzeczonymi podpisują odpowiednie dokumenty.

12. W czasie Mszy św. w obecności świadków i księdza, który błogosławi małżeństwo nowożeńcy składają wobec Boga wzajemną przysięgę małżeńską.

Warto przeczytać:

Zwrócić należy uwagę na błędne przekonanie wyrażane najczęściej słowami: „ksiądz nam daje ślub”. Kapłan z mocy władzy, którą otrzymał w dniu święceń błogosławi związek małżeński wobec Boga zawarty i przez Kościół zatwierdzony, ale sakramentalne małżeństwo zawierają pomiędzy sobą narzeczeni.

Zatem nie ksiądz im „daje” ślub lecz narzeczeni wzajemnie sobie ślubują miłość, wierność, uczciwość i nierozerwalność małżeństwa, jak również to, że po katolicku wychowają potomstwo, którym Bóg ich obdarzy.Właściwe i pełne przygotowanie narzeczonych do złożenia wzajemnej przysięgi małżeńskiej, a także okoliczności je jakże dla narzeczonych ważnej chwili towarzyszące mają bardzo istotne znaczenie dla uznania ważności małżeństwa przez Kościół. Zgodnie bowiem z nauką Kościoła i obowiązującym w nim Prawem Kanonicznym nie ma tzw. „rozwodów kościelnych”, a jedynie w bardzo uzasadnionych przypadkach po przeprowadzonym wnikliwie procesie kanonicznym i z bardzo istotnych powodów Kościół może orzec nieważność sakramentu małżeństwa.

DO POBRANIA CZYTANIA ŚLUBNE

 DO POBRANIA MODLITWA WIERNYCH