Ministranci

 Liturgiczna Służba Ołtarza to duszpasterstwo zrzeszające młodych chłopców, którzy pragną być bliżej Boga i bliżej Chrystusa eucharystycznego.

Aktualnie Liturgiczna Służba Ołtarza w naszej parafii ma w swoich szeregach 21 chłopców z czego 17 jest ministrantami a 4 lektorami. Co roku dołącza do naszego grona kilku nowych kolegów. Przed promocjami zarówno ministranckimi jak i lektorskimi kandydaci przechodzą serię spotkań czyli tzw. kurs przygotowawczy. Stają się ministrantami i lektorami po złożeniu uroczystej przysięgi podczas Mszy Świętej. W głównej mierze

LSO to ministranci. Słowo ministrant oznacza służyć, pomagać i takie jest nasze zadanie-służyć Jezusowi przy ołtarzu. Ministranci i lektorzy naszej parafii uświetniają zarówno duże uroczystości (np. Triduum Paschalne, Święta Bożego Narodzenia) jak i codzienne liturgie oraz nabożeństwa. Głównym zadaniem lektorów jest odpowiednia oprawa Liturgii Słowa, zaś w roli ministrantów jest przygotowywanie ołtarza i pomaganie księdzu podczas liturgii.

 Ministranci mają również swoich świętych patronów, których historie poznawaliśmy na naszych spotkaniach. Patronami ministrantów i lektorów są: sw. Dominik Savio, św. Jan Berchmans (SJ), św. Stanisław Kostka (SJ), św. Tarsycjusz i św. Jan Bosco. Członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza spotykają się raz w tygodniu na wspólnej modlitwie i zabawie w „salce ministranckiej”.

Od 1 września 2019 r.  naszym opiekunem jest ksiądz Łukasz 

Istnieje 10 zasad ministranta. Można w nich przeczytać między innymi o posłudze Jezusowi w ludziach, modlitwie za Ojczyznę, pracy nad sobą czy dawaniu innym przykładu. 

Lista ministrantów w par. św. Rocha w Cieksynie:

1. Bartłomiej Jaśkiewicz
2. Dominik Karabin
3. Igor Karabin
4. Jakub Kobuszewski
5. Mikołaj Kobuszewski
6. Mateusz Kornatowski
7. Mateusz Kurpiewski
8. Filip Łuszczewski
9. Marcin Majewski
10. Mateusz Majewski
11. Igor Malik
12. Maciej Malon
13. Patryk Ostrowski
14. Łukasz Piotrowski
15. Szymon Sagalski
16. Marek Sekudewicz
17. Filip Stroiński
18. Nikodem Warchoł
19. Jan Zawadzki
20. Piotrek Sekudewicz
21. Jakub Kobuszewski
22. Sebastian Romanowicz
23. Tobiasz Dalecki
24. Piotrek Bochenek
25. Dawid Sitkiewicz
26. Marcin Sobczyński